Raad van Toezicht

Raad_van_Toezicht_23-24.jpg
Bovenste rij v.l.n.r.: bestuur, Rosalie Manders, Ties van den Hurk. Onderste rij v.l.n.r.: Jaap Frederiks, Mylène Bijmans, Jitske van Gerwen

Raad van Toezicht

Mylène Bijman Commisielid
Jaap Frederiks Commissielid
Jitske van Gerwen Commisielid
Ties van den Hurk Commissielid
Rosalie Aysun Manders Commissielid


Contact: bestuur@fsvpraktisch.nl

Raad van Toezicht houdt zicht op de waarborging van de visie en missie van de vereniging. Een commissie die jaarlijks rouleert om de connectie en kennis over de recente bestuursvorming met de vereniging te behouden. De samenstelling van de commissie is als volgt: oudbestuursleden van de eerste jaren van en van wat korter geleden en één docentlid van de HAN.

Naast een controlerende en overkoepelende functie heeft deze commissie ook het genoegen om het gestelde beleidsplan te keuren in het begin van het nieuwe collegejaar. In dit beleidsplan worden de (meer)jaardoelen, de begroting en het eventueel herziene huishoudelijk reglement gepresenteerd.

Benieuwd naar deze commissie? Spreek een van de bestuursleden aan of mail naar bestuur@fsvpraktisch.nl en je komt bij ons terecht.