Raad van Toezicht

CommissievAanbevelingen1819
Bovenste rij v.l.n.r.: Ties, Tessa, Joost en Joris, Onderste rij v.l.n.r.: Karlijn en Wim

Raad van Toezicht

Joost van Wijchen Commissielid
Wim Oerlemans Commissielid
Joris Rasing Commissielid
Tessa Camminga Commissielid
Karlijn van Griensven Commissielid
Ties van den Hurk Commissielid


Contact: bestuur@fsvpraktisch.nl

Raad van Toezicht houdt zicht op de waarborging van de visie en missie van de vereniging. Een commissie die jaarlijks rouleert om de connectie en kennis over de recente bestuursvorming met de vereniging te behouden. De samenstelling van de commissie is als volgt: de oud-voorzitter en oud-vicevoorzitter van de twee voorgaande bestuursjaren en twee docentleden van de HAN. In de opstartfase van de vereniging zijn dat Wim Oerlemans en Joost van Wijchen.

Naast een controlerende en overkoepelende functie heeft deze commissie ook het genoegen om het gestelde beleidsplan te keuren in het begin van het nieuwe collegejaar. In dit beleidsplan worden de (meer)jaardoelen, de begroting en het eventueel herziene huishoudelijk reglement gepresenteerd.

Benieuwd naar deze commissie? Spreek een van de bestuursleden aan of mail naar bestuur@fsvpraktisch.nl en je komt bij ons terecht.